abc彩票平台

 • <tt class='tlJykMlA'></tt>
 • <thead class='94K7Lauipx'><option class='9cNvbSu7LJ'></option></thead>

  <em class='jepytdnyfeW3'><b class='oR1Ys12nk'><td class='6rzzLTN'></td></b></em>

 • <dl class='Td0EmkF'><b class='qoWhaibfJ9'></b></dl>

 • <span class='lS1G'></span>

  产品详情

  吸入・喷出的一五金配件 (侧面的一)

  圆型的一用于侧面的一 吸入・喷出 温泉所用的一五金配件

  型 号 口径(A)
  EP-20 20
  EP-25 25
  EP-30 30
  EP-40 40
  EP-50 50
  EP-65 65
  EP-75 75
  EP-100 100

  圆型的一用于侧面的一 吸入・喷出 温泉所用的一五金配件套装

  型 号 口径(A)
  DS2-EPT-20 20
  DS2-EPT-25 25
  DS2-EPT-32 32
  DS2-EPT-40 40
  DS2-EPT-50 50
  DS2-EPT-65 65
  DS2-EPT-80 80
  DS2-EPT-100 100

  ※以上 产品是接受订单后生产的一产品 。也接受前型号的一订购,请联系本公司 。

  圆型的一用于侧面的一 吸入・喷出 温泉所用的一五金配件

  型 号 口径(A)
  JSM-32S 32
  JSM-40S 40
  JSM-50S 50
  JSM-65S 65
  JSM-80S 80
  JSM-100S 100

  圆型的一用于侧面的一 吸入・喷出 温泉所用的一五金配件套装(钛制防水盘)

  型 号 口径(A)
  DS-JSMT-32S 32
  DS-JSMT-40S 40
  DS-JSMT-50S 50
  DS-JSMT-65S 65
  DS-JSMT-80S 80
  DS-JSMT-100S 100
  适温供水系统
  面向温浴设施的一项目
  面向高龄者服务场所的一项目
  工厂用热水供给系统